Úvod

 Ze starších liberálních spisovatelů by člověk měl také číst Frédérica Bastiata. Bastiat byl brilantním stylistou, takže čtení jeho prací je opravdovým požitkem. Ve světle ohromného pokroku, který ekonomická teorie od jeho časů učinila není překvapením, že část jeho učení je již dnes zastaralá. Přesto je jeho kritika veškerého protekcionismu a podobných tendencí dodnes nepřekonaná. Protekcionisté a intervencionisté se nezmohli na jediné slovo přiměřené odpovědi. Pouze vykoktají: Bastiat je „povrchní.“

Ludwig von Mises

 Vážený čtenáři,

 jste na stránkách věnovaných pozoruhodnému Francouzskému mysliteli, novináři, ekonomovi a politikovi první poloviny XIX. století - Frédéricu Bastiatovi. Pokud jste o něm a jeho práci již slyšel, můžete bez dalšího pokračovat k té části, která Vás zajímá. Na těchto stránkách najdete většinu existujících českých překladů jeho děl a další budou postupem času přibývat. Pokud je pro Vás Bastiat novinkou, rád bych Vám poskytl určitý návod, jak se na těchto stránkách pohybovat.

 Nejprve bych doporučoval Vaší pozornosti sekci "Napsali o něm" kde jsou (mimo jiné) předmluvy k jeho pracím od Henryho Hazlitta, F. A. Hayeka a Jána Pavlíka, což představuje velmi dobrý úvod do Bastiatova díla. Jestliže Vás takové věci nudí a úvody  v knihách zásadně přeskakujete, zůstaňte u svých zvyků také na těchto stránkách. Záleží jen na Vás, zda-li začnete četbu zásadnějšími a také delšími díly, kterými začíná sekce "Jeho dílo", a které jsou faktickým vrcholem Bastiatovy tvorby. Nebo začnete u kratších, ironičtějších (a zábavnějších) Ekonomických sofismat

Některá Bastiatova díla se v době jeho smrti nacházela ve velmi rozpracovaném stavu, což se týká především posledních deseti kapitol Ekonomických harmonií. Také určitá část toho, o čem ve svých Harmoniích píše, již dnes není součástí ekonomické teorie (především jeho názory na hodnotu, rovnost hodnoty směňovaného zboží apod.), což neubírá textu na zajímavosti.

Všechny Bastiatovy texty jsou určené především pro čtenáře, který je ekonomií zcela nepoznamenán a byly psány většinou jako pamflety či novinové články. Srozumitelnost vyjadřování a schopnost velmi jednoduše objasnit ekonomické principy, je hlavní Bastiatovou předností.

Jestliže na tyto stránky vstupujete bez předsudků, věřím, že zjistíte, že ekonomie může být velmi zábavná a hlavně, že porozumění ekonomii je velmi důležité pro porozumění politickým dějům a lidské společnosti vůbec.

 

Vladimír Krupa

 

Novinky na stránkách:

 Pozn. k autorským právům:

 Na těchto stránkách naleznete texty přeložené mojí maličkostí a texty převzaté od Liberálního institutu a Centra pro ekonomiku a politiku. Co se týče mých překladů, jsou volně šiřitelné a kopírovatelné za nekomerčními účely s podmínkou, že se při jejích šíření a kopírování zmíníte o tom, že jsem je přeložil já a uvedete adresu této stránky. Pokud by je snad někdo chtěl využít komerčně, nechť mě kontaktuje v poště. U převzatých textů je nezbytně nutné si k jejich dalšímu šíření vyžádat svolení od Libinstu či CEPu.