Bastiatovy práce

(Mnohé texty dosud nebyly přeloženy do češtiny. Pokud by se snad některý z čtenářů chtěl ujmout jejich překladu může být tak laskavý a kontaktovat mě)

Nejznámější eseje a pamflety (1848-1850)

Ekonomické sofismy I (1845) Nyní dostupné v pdf zde

Ekonomické sofismy II (1848) cizojazyčné verze (en, fr)

Ekonomické harmonie (1850) cizojazyčné verze (en, fr)

Další eseje, novinové články a projevy v parlamentu (1844-1850)

 Společnost pro svobodný obchod